5 Nisan 2018 Perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Arş. Gör. Volkan Bayar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgi Üniversite Öğrencileri tarafından bir basın açıklaması düzenlendi. Yapılan açıklamada gerçekleşen olayın AKP’nin yıllardır akademiye karşı saldırılarının bir sonucu olduğu belirtildi.
Ayrıca Volkan Bayar’ın defalarca dilekçe yoluyla şikayet edilmesine rağmen hiç bir önlem almayan ESOGÜ rektörü Hasan Gönen’in istifa etmesi istendi. Basın açıklamasının tam hali:

Basına ve kamuoyuna,

Bildiğiniz üzere 5 Nisan 2018 Perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda Volkan Bayer isimli araştırma görevlisi, 1 dekan yardımcısı, 2 öğretim görevlisi ve 1 fakülte sekreterini öldürdü.

AKP iktidarının saldırılarıyla, güvenlik ve polis terörüyle abluka altına aldığı akademinin her geçen gün içi boşaltılmış, demokratik ve bilimsel bir ortamdan uzaklaştırılmıştır. KHK’larla akademideki tüm ilerici unsurlar tasfiye edilmiş, yerine paranoyaklaşan, her geçen gün birbirini suçlayan, meslektaşını bile katledebilecek insanların olduğu bir yapı kurulmuştur. AKP iktidarı, kendilerinden olmayan herkesi terörist ilan ederken tam anlamıyla bir öfke toplumu yaratmış, bireysel silahlanmanın önünün açılması gibi politikalarla hayatın her alanında bir tehdit unsuru oluşturmuştur. Bunun sonucunda, bugün üniversitelerimizde dahi can güvenliğinin sağlanabileceği bir ortam kalmamıştır. KHK düzeni, kutuplaştırılan toplum, ihbarcılık ve ilerici hocalarımızın atılmasıyla içi boşaltılan akademinin ve ülkenin sonu budur.

Üniversitemizde yaşananlar, OHAL düzeninin fiilen iflas ettiğini; ihraç ve KHK’larla akademide tekleşmenin getirdiği sonucu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu olay Osmangazi Üniversitesi’nin çürümüş ve içi boşaltılmış üniversite yönetiminin yetersizliğinin dışavurumudur. Rektörlük, saray ve YÖK üniversitenin bilimselliğini, özgürlüğünü savunan ne kadar unsur varsa hepsini yok edip yerine bilim ve akıl dışı, gerici zihniyetini nüfuz ettirebilmek için canla başla uğraş vermektedir. Üniversitemizde yaşanan katliam bunun en net göstergesidir. Sözde “akli dengesi yerinde olmayan” şahsın silah bulundurma ruhsatı alabilmesi, aynı zamanda üniversitede akademisyen olarak görevine devam edebilmesi kabul edilemez. Gerçekleşen saldırının başlıca sorumlusu, hakkında onca şikayet ve soruşturmalara rağmen bu şahsı koruyan ve gerçekleşen olaya göz yuman ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen’dir.

Üniversite yönetimi bununla da kalmayıp, defalarca kez üniversitede arkadaşlarımıza saldıran faşist çeteleri de aynı şekilde korumuş ve bütün saldırılarına göz yummuştur. Üstüne üstlük, ÖGB’leri ile bizlere bir kez de kendisi saldırmıştır. Üniversitemizdeki faşist ve gerici çeteleri kollayıp ilerici öğrencilerine saldıran; silahlı şahısların okulda terör estirmesine göz yumup demokrat akademisyenleri ihraç eden rektör derhal istifa etmelidir.

Bizler, her geçen gün karanlığa sürüklenen üniversitelerimizde gerçekleşen saldırılara karşı her ne pahasına olursa olsun bilimi ve özgürlüğü korumak için mücadeleye devam edeceğiz! Akademiyi karanlığa teslim etmeyeceğiz!