5 Nisan 2018 Perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda Arş. Gör. Volkan Bayer, 1 dekan yardımcısı, 2 öğretim görevlisi ve 1 fakülte sekreterini öldürdü. Rektör Hasan Gönen açıklamasında, katil Bayer’in fakültede bulunan öğretim elemanlarını FETÖ’ye bağlı olmakla suçladığını, öğretim elemanlarının okuldan atılmasına sebep olduğunu, öğretim elemanlarının da Bayer’i şikayet etmeleriyle davalık olduğunu ve dava sürecinin devam ettiğini belirtti. Bununla beraber Bayer’in Eğitim Fakültesi dekanıyla sözlü tartışmalarının olduğunu ve olayın bu yüzden patlak vermiş olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ayşe Aypay ise Bayer hakkında rektörlüğe ve YÖK’e defalarca dilekçe verdiklerini, fakat sisteme işlemediklerini söyleyerek Rektör Hasan Gönen’i de katil Volkan Bayer’e sahip çıkmakla suçladı.
Bu olayda da görüldüğü üzere; AKP iktidarının saldırılarıyla, güvenlik ve polis terörüyle abluka altına aldığı akademinin her geçen gün içi boşaltılmış, demokratik ve bilimsel bir ortamdan uzaklaştırılmıştır. KHK’larla akademideki tüm ilerici unsurlar tasfiye edilmiş, yerine paranoyaklaşan, her geçen gün birbirini suçlayan, meslektaşını bile katledebilecek insanların olduğu bir yapı kurulmuştur. AKP iktidarı, kendilerinden olmayan herkesi terörist ilan ederken tam anlamıyla bir öfke toplumu yaratmış, bireysel silahlanmanın önünün açılması gibi politikalarla hayatın her alanında bir tehdit unsuru oluşturmuştur. Bunun sonucunda bugün üniversitelerimizde dahi can güvenliğinin sağlanabileceği bir ortam kalmamıştır.
KHK düzeni, kutuplaştırılan toplum, ihbarcılık ve ilerici hocalarımızın atılmasıyla içi boşaltılan akademinin ve ülkenin sonu budur.
Bizler, her geçen gün karanlığa sürüklenen üniversitelerimizde, bu ve buna benzer saldırılara karşı her ne pahasına olursa olsun bilimi ve aydınlanmayı korumak için mücadeleye devam edeceğiz! Akademiyi karanlığa teslim etmeyeceğiz!