Eskişehir Gençlik Muhalefeti Eskişehir’e yapılması planlanan termik santrale karşı ”Termik Santrale Karşı Gençlik Eskişehir’e Sahip Çıkacak” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şu şekilde;                        

TERMİK SANTRALE KARŞI GENÇLİK ESKİŞEHİR’E SAHİP ÇIKACAK

AKP iktidarı, 15 yıldır kendi iktidarını güçlendirmek, içinde bulunduğu krizleri aşabilmek için toplumun nefes alabileceği tüm alanlara devletin ve piyasanın her türlü imkanlarını kullanarak saldırmaya devam ediyor. Toplumun değer verdiği sosyal-kültürel-ekonomik alanda çok önemli yer tutan pek çok doğal alan ekonomik krizlerin ve sıkıntıların aşılması yönünde piyasa eliyle talan ediliyor. AKP iktidarı, 15 yıldır kendi iktidarını güçlendirmek, içinde bulunduğu krizleri aşabilmek için toplumun nefes alabileceği tüm alanlara devletin ve piyasanın her türlü imkanlarını kullanarak saldırmaya devam ediyor. Toplumun değer verdiği sosyal-kültürel-ekonomik alanda çok önemli yer tutan pek çok doğal alan ekonomik krizlerin ve sıkıntıların aşılması yönünde piyasa eliyle talan ediliyor.  Ege bölgesinde binlerce zeytin ağacı yol yapımı uğruna katlediliyor, Karadeniz bölgesinde maden çıkarılması aşkıyla dağlar siyanür ile eritiliyor memleketin en yeşil alanları siyaha bürünüyor. ODTÜ  ormanları tünel yapılması amacıyla dümdüz ediliyor.

Şimdi ise yüzlercesine şahit olduğumuz bu doğa talanlarından biri de yine piyasalaşma uğruna Eskişehir’de yapılmaya çalışılıyor. Şehir merkezine 25 km. kadar yakın bir alanda, Alpu ovasında yapılmaya çalışılan kömürlü termik santral, bölge tarımını çok ciddi bir şekilde yok oluşa sürüklerken, şehrimizin havasını da yine ciddi bir biçimde kötü etkileyecek ve çeşitli hastalıklara zemin hazırlayarak, şehrimizi yaşanamaz bir hale getirecek. Özetle çevreye, doğaya, insana, hayvana, en önemlisi geleceğimize, geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verecektir. Yeraltı sularını ve tarımı yok oluşla tehdit ederken, termik santralden çıkan; kükürtdioksit, azotoksit ve partikül madde gibi içerdiği zararlı maddeler ile insanların merkezi sinir sistemine çok ciddi hasarlar verecektir.

Tüm bunlar gün gibi ortadayken, sözde “toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlemek.” ile görevli olan Toprak Koruma Kurulu termik santralin yapılmak istendiği verimli toprak arazisinin tarım dışı kullanıma açılması için toplanmış 7 kabul oyunun gerektiği oylamada hukuksuz bir şekilde oylamaya DSİ’nin de dahil edilmesine rağmen 6 kabul oyuna ancak ulaşmış 4 ret oyu kullanılmış ve termik santrale giden yollar Eskişehir halkının direnci dışında resmi anlamda da bir engel ile karşılaşmıştı. Ancak bu engeli aşmak ve sadece bir oylama için yönetmelik değişikliğine gidildi ve kabul oyu yeter sayısı değiştirildi. Yönetmelik değişikliğinin ardından tekrar toplanan Toprak Koruma Kurulu 6 kabul oyu ile Eskişehir’in verimli toprak arazilerinin %40ına termik santralin yapılmasının önünü açmıştır.

Ancak para uğruna memleketin dağını, taşını, toprağını karış karış satanlar, insanların yaşam alanlarına göz dikip,doğayı yok edenler şunu bilsinler ki talan etmeye çalıştıkları her yerde bir karşı duruş ile karşılaşacaklar.  Havva Ana Yeşil Yol projesine nasıl dur dediyse; Karadeniz’de fındık, Ege’de zeytin işçileri doğası için nasıl direndiyse; Cerattepe’de Artvin halkı dağına, Gezi direnişinde ise milyonlar Gezi Parkı’na nasıl sahip çıktıysa bugün de Eskişehirliler ve üniversite öğrencileri olarak yaşadığımız yere aynı duruş ve kararlılıkla sahip çıkacağız.

Üniversitelerimize, parklarımıza, Porsuk çayımıza, Lületaşımıza,suyumuza, ovamıza dokunmayın! Eskişehir Gençlik Muhalefeti olarak doğadaki talana ve ranta karşı her zaman doğayı savunduk. Bugün gençlik olarak yine tüm saldırılara karşı yaşadığımız alanları savunmaya devam edeceğiz. Gezi’den ODTÜ’ye, Cerattepe’den Eskişehir’e bu memleket bizim!