Türkiye, gelecek aydınlık günler için siyasal İslam karşısında demokratik halkçı bir karşı çıkış zemininde yeni bir direniş iklimi içerisinden geçiyor. HAYIR toplumsal hareketlenmesinin ardından adalet talebinin kitleselliği ile gelişen bu direniş çizgisi, hareketin hareket halinde, talepler etrafında örgütlendiği yeni ilişkilenme ağlarına işaret ediyor.

Toplumsal muhalefetin bu gelişkinliği umut verici. Halk kitleleri, haklı taleplerini Meclisler eksenli bir siyaset arayışında dile getirmeye uğraşıyor. Ama bir yanıyla muhalefet, bir eksikliği fazlaca hissediyor. Gerek yanlış ideolojik tutumlar gerek de yeni dönemi anlamaktan uzak politikalarla eksiklik, gençlik merkezli yaşanıyor.

Bu yeni direniş iklimi içerisinde, gençliğin sokakta aktif pozisyondan uzak olması herkesçe dile getiriliyor. Oysa referandumda HAYIR oylarının gençlik içerisindeki azımsanamayacak potansiyeli hala yerli yerinde duruyor. Bunun sebebini kimileri gençlerin apolitik olduğunda kimileri de bütünüyle Türkiye’nin içerisinde bulunduğu karanlık tabloda arıyor. Muhalefet içinden kaderciliğe uzanan bir teslimiyet çizgisi yükseliyor. Bu etkenler meselenin sadece bir boyutu olabilir. Temel problem, gençlerin taleplerini karşılayabilecek etkin ve kolektif bir gençlik siyasetinin doğru fikir ve doğru politikalar temelinde yaratılamamış olmasıdır. Bu eksiklik, gençlik hareketinin bugünkü durumunu özetliyor.

Bir biçimiyle eksiklik en baştan yaşanıyor. Geniş gençlik kesimlerinin hangi politikalar etrafında örgütleneceğine ilişkin kafalar alabildiğine karışık. Çeşitli politikalar var olsa bile günlük kıyafet gibi, tali durumlara göre değişiklik gösteriyor. Bu, temelde, solun tarihsel ideolojik kod ve değerlerinin tahrip edilmesiyle alakalı. Gençlik siyaseti için solu sol yapan tüm fikirler bugün buğulu bir camı andırıyor. Özellikle fikrin geri plana itildiği, fikirsiz bir birliktelik çağrısı oldukça meşhur! Malum alıcısı da var… Oysa solun tarihsel kodlarıyla gençliği bağımsızlık, laiklik ve özgürlük talepleri etrafında kapsayabilecek güçlü bir politikaya ihtiyaç var. Öte yandan parlamentonun resmi olarak da işlevsizleştiği, her türlü eylem ve etkinliğin zorla bastırıldığı, sokakta şarkı söylemenin dahi yasaklandığı koşullarda gençlerin siyasete katılma ve siyaset yapma halinden mutsuz oldukları bir gerçek. Hatta gençliğin var olan verili örgütlü topluluklardan uzaklaşma eğilimi de azımsanamaz. Bu durumun, eskimiş tarz ve yöntemlerin kimi biçimsel değişiklikleriyle aşılabileceğini düşünenler de yanıldı. Bir biçimiyle de siyaset yapma halinin mutlulukla ve insanlıkla olan bağının yeniden tariflenmesi gerekiyor.

Bugünkü durumuyla gençlik hareketi tarihsel bir dönemi geride bıraktı. Bu bir tür olumsuzluğa işaret ettiği gibi aynı zamanda yeni direniş iklimine uygun örgütlenme zeminleri için geleceğe uzanan bir çağrıdır. Gençlerin hareketlenmelerini talepler politikası etrafında örgütleyebilecek yeni bir tarihsel döneme ihtiyaç var. Her dönem, kendi somutluğu içerisinde şekillenir. Bugün ülkemizde etkin ve kolektif bir muhalefetin örgütlenmesi de gençlik hareketinin içerisinde bulunduğu tıkanıklık ve tükenme krizini güncele uygun yenilenme sürecinde aşabilmesiyle doğru orantılıdır.

İlerlemeyen ve değişmeyen her şey geri kalmaya mahkumdur. Belki gençlik hareketinin krizini aşamamasındaki en büyük etken de yenilenme karşıtı bu muhafazakar tutumun kendisidir. Yeni gençlik kuşağının taleplerini anlamaktan ve kapsamaktan uzak çabalar bir topluluğu kendi için var olmaktan öteye götüremez. Memleketin ve genç kuşağın ihtiyacını karşılamak, bu kesimleri kendi deneyimi, emeği ve sözüyle bir araya getirme arayışından bağımsız okunamaz. Çünkü AKP’nin ülkeye çöken karanlığının en geniş muhatabı gençliktir, kendi ufku, eylem biçimi ve yöntemiyle bu karanlığı da bu karanlığa çanak tutan tutumları da parçalamakta üstüne yoktur.

Siyasal İslam karşısında aydınlanmacı bir karşı çıkış arayışının yoğunlaştığı yeni bir direniş ikliminde, gençliğin talepler hareketinin örgütlenmesi ihtiyacı dönemin temel yönelimi olmak zorundadır. Adalet arayışının verdiği cesaretle, aydınlık bir gelecek inşası için bu iddia başarılabilir.

Bu çaba için geliştirilen iradeye ve üstlenilen sorumluluğa selam… Yüzlerce kilometreyi gençlik kortejiyle yürüyenlere selam… Samimiyete ve memleketimiz için birlikteliğe selam…