Biz güneşli günlerin var olduğuna inanan gençler olarak geleceğimizi kazanmaya çalışırken, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan Volkan BAYAR, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi dört kişiyi katletmiş, üç kişiyi de yaralamıştır.

Yaşanan bu katliamın üzerinden kısa bir süre sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Enes UZUN’ un üniversite içerisinde “pompalı” olarak isimlendirilen av tüfeğiyle bir odada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Yüzünde hiçbir korku ifadesi belirmeden tüfeği nişan alarak profesyonelce tuttuğu fotoğraflarda verilmek istenen mesaj nedir? Eskişehir’de yaşanan katliamın bir benzerinin İKÇÜ’ de yaşanılmasına göz mü yumulacaktır?

Eğitim ve öğretim kurumlarında ateşli silahların taşınamayacağını ve taşınmasının yasal olmadığını belirterek üniversite Destek ve Güvenlik Biriminden de sorumlu olan Genel Sekreter Yardımcısı Enes UZUN’ a  işbirlikçilerine , üniversitede yaratılmak istenen korku furyasına, gerici kuşatmaya, saray rejiminin eğitim haklarını ellerinden almaya çalıştığı ilerici, bilimsel eğitimden yana üniversitedeki devrimci-demokrat öğrencilerin elbet verecek bir cevabı var ve var olacaktır.

Üniversitede verilen eğitimin gerici siyasal kuşatma altına alınması, üniversite içerisinde muhbirliğe ve ihbarcılığa özendirilmesi, içi boş bireyler haline dönüştürülme çabası, binlerce akademisyenin işlerine son verilmesi ve birçok devrimci-demokrat öğrencinin eğitim haklarının engellenmesinden sonra ortaya çıkan bu fotoğraf tam anlamıyla karanlığın, yozlaşmanın ve çürümenin yansıması oldu.

BİZLER UMUDU KURDELE YAPIP AYDINLIĞA DOĞRULTTUĞUNUZ NAMLULARINIZI ÇİÇEKLENDİRECEĞİZ VE GEREĞİ YAPILANA KADAR BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ. ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR. OLANCA UMUDUMUZUN İSYANIYLA OKULLARIMIZI SAVUNACAĞIZ!

– İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK MUHALEFETİ