OHAL’e sırtını dayayan Saray rejimi kendisine karşı olan tüm sesleri susturmak için baskısını her geçen gün arttırıyor. Üniversiteler yoğun bir polis  baskısıyla ve soruşturmalarla bilimsel üretimin yeri olmaktan çıkıp adeta birer yarı kapalı cezaevine çevriliyor.

Kendilerinden olmayan herkesi “terörist” ilan etmeye çalışan iktidar zihniyeti ve onun medyadaki temsilcileri memleketin dört bir yanını karanlığa mahkum etmek istiyor. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde savaş yerine barışı isteyen öğrenciler tek adam tarafından “vatan haini” ilan ediliyor. Öğrencilerin öğrenim özgürlüğüne kast edenlerin elbette ki bu hamlesi bu memleketin aydınlık yüzlerini yok etmeye yönelik nafile bir çabadır yalnızca.

Bu çabanın bir benzeri kentimizde, çetecilerin savunuculuğunu üstlenen, iktidarın yancılığı üzerinden prim elde etmeye çalışan kimi kişi ya da kişilerce tarafımıza yönelik ve kasıtlı olarak sürdürülmeye çalışılmaktadır. Üstelik tehdit ve hakaretle süregelen, kentimizin tüm ilerici güçlerini hedef alan bu kampanya hiçbir adli merci tarafından fark edilmemektedir. Hukukun hiçe sayıldığı bir zeminde, en ufak eleştirel sosyal medya paylaşımdan ötürü aylarca ceza verilen arkadaşlarımız varken, sözde basın aygıtlarını kullanarak önüne geleni tehdit etmeyi görev bilenleri ve onları görmezden gelenleri tanıyoruz.

Onlar; bu ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını yerli/yabancı sermayeye peşkeş çekenler, Şeker Fabrikaları dahil memleketin tüm kamu varlıklarını satanlar, tarımımızı emperyalist tekellere teslim edip ülkeyi dışarıya muhtaç bırakanlar, sermayenin çıkarları uğruna emekçilerin katledilmesine izin verenler, ülkemizdeki Amerikan üslerini onur sayanlar , 6. Filolar önünde secdeye duranlar, Amerikan politikalarıyla ülkemizi bölge ülkeleriyle savaşa sokanlar ve rantçı destekçilerinden, tüm olan biteni medya köşelerinden sessizce izleyenlerden başkası değildir.

Sözümüzdür! Memleketi lime lime kararmış korku iklimi içerisine sokmaya çalışan kral ve soytarılarına izin vermeyeceğiz! Bizler güzel günlerin habercisi olmaya, umuda ve özgürlüğe açacağımız o güneşli yolda yürümeye devam edeceğiz.

Bolu Gençlik Muhalefeti